Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απ’ ευθείας με αντάλλαγμα παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Καλούνται άμεσα οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται τη χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο γραφείο Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λέσβου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησή τους από τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013 έως και την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου