Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της νέας προμήθειας συστημάτων ήχου, tv, video (μικροφωνικές – μεγαφωνικές), με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.226,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της με αριθ. 203/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 6/11/2017.

Αναλυτικά :