Ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την πρόσληψη 100 εργατών καθαριότητας προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, η οποία έληγε σήμερα (8-6-2011 με βάση το β’ σχετικό) μέχρι και την Τρίτη 14-6-2011.

Αναλυτικά εδώ