Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Νέα ημερομηνία δημοπράτησης έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες στο κτίριο επαγγελματικής εκπαίδευσης
Ημερομηνία: 28.07.2010 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι με την 432/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης , ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

η 28η Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη, με ώρα λήξης της υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ..

Επίσης , ορίζεται ως ημερομηνία παραλαβής των τευχών του διαγωνισμού για ενδιαφερόμενους που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, η 23η Ιουλίου 2010 ημέρα Παρασκευή, με ώρα λήξης παραλαβής τευχών την 13.30.