Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Προϊσταμένη της Κ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Όλγα Φιλανιώτου για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών νότια της πόλης της Μυτιλήνης», του οποίου κύριος και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λέσβου.

Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου τούτου, οι οποίες θα προηγηθούν κατά Νόμον και θα εκτελεστούν αμέσως από την Κ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων, θα πραγματοποιηθούν στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του αεροδρομίου Μυτιλήνης, καθώς και στις περιοχές Βαρειάς, Ακρωτηρίου, Νεάπολης, Πληγωνίου, Ταξιαρχών και Κρατήγου της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαϊκά και κλασικά οικοδομικά λείψανα, ελληνιστικά νεκροταφεία, τάφοι λαξευτοί στο βράχο, αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και ποικίλα κινητά ευρήματα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, των οποίων ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 994.700 Ευρώ, θα εκδοθεί η κατά νόμον απόφαση για την προστασία των αρχαίων, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Η υπογραφή του μνημονίου αυτού συνεργασίας σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών, ώστε να προχωρήσει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού στα νότια της πόλης Μυτιλήνης, ένα έργο μείζονος σημασίας για την πόλη. Σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΥΑΛ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου) , με την οποία η ΔΕΥΑΛ έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου