Το γραφείο μητρώου αρρένων του Δήμου Μυτιλήνης καλεί όλους όσοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων του πρώην Δήμου Μυτιλήνης και έχουν γεννηθεί το έτος 1996, να προσέλθουν στο Δημαρχείο – Καραντώνη 2 – για να δηλώσουν το επάγγελμα, γραμματικές γνώσεις και διεύθυνση κατοικίας τους, για να καταχωρηθούν στους στρατολογικούς πίνακες κλάσης 2017.

Αν οι ίδιοι απουσιάζουν ή είναι αδύνατον να προσέλθουν, μπορούν να έλθουν οι γονείς τους ή άλλοι συγγενείς.

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου