Γίνεται γνωστό ότι μετακινήθηκαν οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης από την είσοδο του Πάρκου Χατζηδήμου, σε χώρο απέναντι από το Παλλεσβιακό Εργατουπαλληλικό Κέντρο και αντίστοιχα από την οδό Σαρανταπόρου, στο σημείο όπου βρίσκονται και οι υπόλοιποι κάδοι στην οδό Γερμανού (στο στενό απέναντι από τη Μητρόπολη).

Παρακαλούνται οι εξυπηρετούμενοι από τους κάδους αυτούς να μεταφέρουν τα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά στις νέες θέσεις. Η μετακίνηση είναι προσωρινή, μέχρι να δοθεί οριστική λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων αυτής της περιοχής.