Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μεταβίβαση  του δικαιώματος  απλής  χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας  που βρίσκονται στα  όρια  της  διοικητικής  περιφέρειας  του  Δήμου Λέσβου .

Αναλυτικά η πλήρης διακήρυξη .