Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Λέσβου με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του πρώην Δήμου Μυτιλήνης, απασχολεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης εννέα (9) υπαλλήλους για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο με 8.000 € ανά άτομο κατά έτος από το Υπουργείο Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και το υπόλοιπο των πιστώσεων συμπληρώνεται από το Δήμο Λέσβου από ίδιους πόρους. Ο Δήμος Λέσβου μέχρι και σήμερα έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις, των εργαζομένων αυτών, αλλά η καθυστέρηση πληρωμής των δεδουλευμένων για τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, και Μάρτιο, οφείλεται στην μη εισέτι καταβολή από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών της οφειλόμενης επιχορήγησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΑΤΕΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ