Εγκρίθηκε την περασμένη Τρίτη 24 Μαίου 2011 από το Τεχνικό Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερών». Στη συνέχεια η μελέτη αυτή θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου προς έγκριση και κατόπιν θα αποσταλεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς οριστική ένταξη χρηματοδότησης ύψους 13.500.000 Ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η θετική αυτή εξέλιξη της επέκτασης του παραπάνω έργου για να καλύψει τις ανάγκες των λυμάτων και της Βρίσας και της τουριστικής περιοχής των Βατερών, ώστε να ολοκληρωθεί ο Βιολογικός Καθαρισμός της περιοχής, αποτελεί επιτυχία της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Βατός με τη συνοδεία της μελετήτριας του έργου, μηχανικού Μαρίας Τουρβαλή, είχαν μεταβεί τον περασμένο Μάρτιο στην Αθήνα και συμμετείχαν σε συνεδρίαση με τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Καθηγητή Ανδρέα Ανδρεαδάκη, πετυχαίνοντας τη θετική αυτή εξέλιξη. Άλλως, το έργο θα έμενε ημιτελές, μόνο για τα λύματα του Πολιχνίτου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου