Ολοκληρώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, οι απαιτούμενες μελέτες για την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου στατικής αποκατάστασης και επισκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Ήδη σήμερα ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε τις σχετικές μελέτες προκειμένου να υποβληθούν στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Λέσβου (πρώην Πολεοδομία), προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου