Με την αριθμ. 656/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου  Λέσβου αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού που επιβαρύνουν μόνο την κύρια κατοικία στην οποία διαμένουν :

Α). πολύτεκνοι

Β). τρίτεκνοι

Γ). πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% .

Αναλυτικά η απόφαση εδώ