Ο Δήμος Λέσβου ζητά να μισθώσει ακίνητο (γραφεία) στην Καλλονή προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Λέσβου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος στη Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17) ή του Δημοτικού Καταστήματος Καλλονής μέχρι την Παρασκευή, 16/8/2019.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου Λέσβου (τηλ: 2251350515, 2251350579).

Αναλυτικά: