Αν για κάτι είναι γνωστή η χώρα μας εκτός από το ένδοξο παρελθόν της, τότε πρόκειται για το ασυναγώνιστο φυσικό της περιβάλλον. Δυστυχώς, η δυσχερής οικονομική συγκυρία την οποία διανύουμε δημιουργεί πιέσεις προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όλοι είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για τα δάση μας, τους παρθένους ελαιώνες και για το απαράμιλλο φυσικό τοπίο της Λέσβου εν γένει.

Προκειμένου οι διαχωριστικές γραμμές που έχουμε θέσει σαν κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος να ισχύσουν και να μην υποχωρήσουν υπό το βάρος της παραπάνω κατάστασης, θα πρέπει όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι η προστασία αυτή είναι προς όφελος όλων μας σήμερα, αλλά και των παιδιών μας αύριο.

Συνεπώς, εφόσον τα πλεονεκτήματα της προστασίας του περιβάλλοντος μας επηρεάζουν όλους θετικά, απαιτείται και η ενεργή συμμετοχή όλων μας, πόσο μάλλον της Αυτοδιοίκησης, στην προστασία του. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει αντικείμενο όλων μας, σε ισορροπία βέβαια και με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ως Δήμος Λέσβου προχωράμε προς αυτήν την κατεύθυνση στην πράξη, στηρίζοντας μια σειρά από έργα που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας. Προς την κατεύθυνση αυτή θέλουμε μαζί μας τον κάθε δημότη έμπρακτα, στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε ένα αξιόλογο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ