Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Ημερομηνία: 29.07.2011
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή

«Γιορτή παπαλίνας» στα Πηγαδάκια Κάτω Τρίτους. Μουσική, χορός.

Δωρέαν ούζο και παπαλίνα.

Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου