Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Ημερομηνία: 16.07.2011
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή
Γιορτή θάλασσας στη Σκάλα Λουτρών. Μουσική, χορός. Κοινότητα Λουτρών

Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου