Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Ημερομηνία: 28.08.2011
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή

Εκδήλωση στο Άγιο Ερμογένη . Μουσική, χορευτικά Δήμου Λέσβου

Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου. – Κοινότητα Λουτρών