Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Ημερομηνία: 10.08.2011
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή

Γιορτή Τράτας. μουσική , χορός. Σκάλα Πολιχνίτου

Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου