Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011
Ημερομηνία: 06.08.2011
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή

Γιορτή Σαρδέλλας. Μουσική, χορός.

Σκάλα Καλλονής.

Δωρεάν φαγητό- ποτό.

Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Λέσβου