Λήψη αποφάσεων από Όργανα Διοίκησης του Δήμου σχετικά με την υλοποίηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ενόψει της προεκλογικής και μετεκλογικής περιόδου του τρέχοντος έτους

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , την εξής επιστολή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου