Σχετικά με τη τοποθέτηση από τη πλευρά του Δήμου Λέσβου πλαστικών προστατευτικών εμποδίων στη Πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής :

Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις γίνονται από το Δήμο Λέσβου στη πόλη της Μυτιλήνης για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στους δρόμους, θα πρέπει για να έχουν νομιμότητα να γίνονται στα πλαίσια της υλοποίησης της υπάρχουσας συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης (γνωστής και ως «Μελέτη Φραντζεσκάκη»). Κάθε παρέμβαση που δεν είναι σύμφωνη με το συνολικό σχέδιο που υπάρχει, δεν έχει τη νομιμότητα από τη πλευρά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεπώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Ο Δήμος Λέσβου στη συγκεκριμένη περίπτωση της Πλατείας Κυπρίων Πατριωτών με την τοποθέτηση των πλαστικών προστατευτικών εμποδίων, θέλησε να εφαρμόσει την παλιότερη απόφαση για τη κυκλοφορία στη Πλατεία.

Άλλες προτάσεις που ακούστηκαν σχετικά με τη κυκλοφοριακή ροή στη Πλατεία, δεν μπορούν προς το παρόν να εφαρμοστούν γιατί είναι αντίθετες με τη συνολική πρόταση που υπάρχει στην εγκεκριμένη συνολική μελέτη.

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

& Περιβάλλοντος Δήμου Λέσβου

Νίκος Καρασάββας