Σήμερα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ηλία Κουνιαρέλλη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας, Γεωργία Μπλέτσα, έκοψε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Λέσβου, παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου Θεόφιλου Κωστή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων, καθώς και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λέσβου, Γιώργου Αλεξίου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την στενή και ειλικρινή συνεργασία και για την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων και ζήτησε εντός του 2014 να διευθετηθούν και τα υπόλοιπα.
Ο κ. Βουνάτσος, αφού συνεχάρη θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εργαζομένων για την συνέπεια και – χωρίς υπερβολή – αυτοθυσία με την εργάζονται τόσοι λίγοι για να εξυπηρετήσουν τεράστιες ανάγκες τόσων πολλών συνδημοτών μας, τόνισε ότι στην εξαιρετικά δύσκολη παρούσα συγκυρία, η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος προσωπικά πράττουν ο,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουν στο έργο τους, για την ενδυνάμωση και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της καθαριότητας.
Αναλυτικά, για τα θέματα καθαριότητας του νησιού, τόσο ο Δήμαρχος, όσο και ο Αντιδήμαρχος, τόνισαν τα εξής:

«Από την αρχή της θητείας μας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα σε θέματα καθαριότητας του νησιού.
Πρώτα και κύρια, κλείσαμε και τους τελευταίους από τους 59 Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων του νησιού, που λειτουργούσαν, με το πρόγραμμα «1 ΧΑΔΑ ανά Ο.Τ.Α.», όπως είχαμε υποχρέωση από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Ολοκληρώσαμε πολλά έργα αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ που βρήκαμε σε εξέλιξη, ενώ σήμερα ολοκληρώνονται και οι τελευταίες αποκαταστάσεις, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πλήγμα στο νησί μας, όταν σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας  δεν έχουν ακόμα υποδομές Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και υπάρχουν ακόμα ενεργοί ΧΑΔΑ, όπως στην Πελοπόννησο που υπάρχουν 82 μη αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι ενεργοί.

 

Ενώ θα έπρεπε όμως με το κλείσιμό τους, να μας έχουν παραδοθεί και πέντε σταθμοί μεταφόρτωσης των απορριμμάτων για τη μεταφορά τους στον ένα και μοναδικό ΧΥΤΑ του νησιού, μας παραδόθηκε μονάχα ένας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει πολύ το έργο της καθαριότητας.

•    Οι αποστάσεις που έπρεπε να μεταφέρονται τα απορρίμματα μεγάλωσε
•    Το κόστος διαχείρισης μεγάλωσε
•    Το προσωπικό μειώθηκε
•    Οι πόροι μειώθηκαν
•    Ο εξοπλισμός είχε πολλές φθορές και η ανανέωσή του με ιδίους πόρους ήταν αδύνατη.
•    Η ανασυγκρότηση και ο συντονισμός των υπηρεσιών των 13 πρώην Δήμων του νησιού ήταν επίσης δύσκολη.

 

Λειτουργώντας υπό αυτές τις συνθήκες καταφέραμε να κρατήσουμε σε μια αξιοπρεπή κατάσταση την καθαριότητα του νησιού, ενώ παράλληλα προβήκαμε και σε πολλές ακόμα ενέργειες που σύντομα θα οδηγήσουν στην βελτίωση της εικόνας:

    Προχωρήσαμε στη σύνταξη «Μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος συλλογής & μεταφοράς στερεών, μη επικινδύνων αποβλήτων του Δήμου Λέσβου» και στην έκδοση άδειας Συλλογής – Μεταφοράς.

    Συντάξαμε μελέτη «Προμήθειας εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου» ύψους 4.500.000 €, για την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων, την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού ώστε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ.
    Προχωρήσαμε στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης με τη δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 300 μπλε κάδων ανακύκλωσης και ενός απορριμματοφόρου 16κυβ. για 20.000 εξυπηρετούμενο πληθυσμό στη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης, ενώ προχωρήσαμε και στις απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση του προγράμματος σε όλα τα ‘κεφαλοχώρια’ των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων με τη δωρεά ακόμα περίπου 750 μπλε κάδων και ενός ακόμα απορριμματοφόρου.
    Προχωρήσαμε στη σύνταξη μελέτης για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, ποσού 69.600€ και συνοδές μελέτες για τις εργασίες τοποθέτησης των υπόγειων κάδων και την προμήθεια υδραυλικού γερανού.
    Προχωρήσαμε στην αναζήτηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθεια – τοποθέτηση περισσότερων υπόγειων κάδων, ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα της καθαριότητας.
    Προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
    Για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων που καθημερινά γίναμε δέκτες παραπόνων, προβλέψαμε στον προϋπολογισμό ποσό για τη σύνταξη «Μελέτης Βελτιστοποίησης Συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Λέσβου και χωροθέτηση κάδων».

 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί, πως η βελτίωση της εικόνας της καθαριότητας αποτελεί ευθύνη όλων μας, αιρετών, υπηρεσιών και πολιτών και με την συνεργασία μας μέρα με την ημέρα θα κερδίζουμε αυτό το στοίχημα».

 

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος επιθεώρησε τους νεοδημιουργηθέντες χώρους του Τμήματος Ηλεκτρολογικού Υλικού και του Συνεργείου Συντήρησης Μηχανημάτων του Δήμου, συνεχάρη δε τους εργαζόμενους εκεί για την ευταξία και αποδοτικότητα της εργασίας τους, μέσα σε συνθήκες υγιεινής και άνεσης, γεγονός που αποδείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για τους υπαλλήλους του Δήμου.
Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου