Η Υπηρεσία Πρασίνου σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία έχει να διαχειριστεί και να καθαρίσει στα όρια του Δήμου περίπου 1.400 στρέμματα.

Η έλλειψη προσωπικού στην συγκεκριμένη υπηρεσία είναι δεδομένη και επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων με τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Παράλληλα όμως, την ίδια περίοδο, εργαζόμενοι από την διαθέσιμη δύναμη του Πράσινου απασχολούνταν για την απολύμανση κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια της προστασίας από την πανδημία.

Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο δυναμικό της Υπηρεσίας Πρασίνου για την κοπή χόρτων, η οποία καθημερινά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Ο Δήμος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προχώρησε σε αναθέσεις εργασιών κοπής χόρτων κοινόχρηστων χώρων, οδικού δικτύου του Δήμου Μυτιλήνης (Δημοτικών ενοτήτων κ’ κοινοτήτων) συνολικής πίστωσης εργασιών 78. 611 ευρώ.

Οι αναθέσεις εργασιών ξεκίνησαν και αφορούν στην κοπή χόρτων σε 1.400 στρέμματα με αυτοκινούμενο όχημα και πεζούς χειριστές χορτοκοπτικών.

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η παρέμβαση του Δήμου. Χρειάζεται και η συνδρομή των ιδιοκτητών οικοπέδων που βρίσκονται στον αστικό ιστό, ώστε να προχωρήσουν στην κοπή των χόρτων στις ιδιοκτησίες τους. Σχετικές επιστολές αποστέλλονται προς τους ιδιοκτήτες και εάν αυτό δεν υλοποιηθεί, ο Δήμος θα προχωρήσει στην επιβολή προστίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θεωρούμε ότι μέχρι 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της κοπής χόρτων στις δημοτικές εκτάσεις.