Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Κοινή έκθεση φωτογραφίας μελών Φωτογραφικών Εταιριών Μυτιλήνης και Περγάμου
Ημερομηνία: 01.08.2013 – 10.08.2013 20.00 – 23.00
Κατηγορία: Διάφορες

Περιγραφή
Κοινή έκθεση φωτογραφίας μελών Φωτογραφικής Εταιρίας Μυτιλήνης (ΦΕΜ) και Φωτογραφικής Εταιρίας Περγάμου (BEAFSAD)
Στην Πλατεία Σαπφούς

Είσοδος Ελεύθερη