Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φ. Βουνάτσος με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, ενόψει της θερινής περιόδου, ζήτησε την πραγματοποίηση, εντός δεκαημέρου, του ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών σχετικά με την υγιεινή και την καθαριότητα στις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη της Μυτιλήνης. Ο Δήμαρχος ζήτησε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να αποτυπώσει τα πιθανά προβλήματα και την κατάσταση που επικρατεί στις κατασκηνώσεις, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία τους.

Σημειώνεται ότι οι κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη της Μυτιλήνης έχουν περιέλθει στον Δήμο Λέσβου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, μετά τη μεταβίβαση των νέων αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ με τον Ν.3852/2010. (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου