Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών για το 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 05/04/2017.

Αναλυτικά:
Η πρόσκληση
Η μελέτη