Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι εκδόθηκε η Αριθ.: ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/τ.Β΄/09-4-2015 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών με την οποία παραχωρείται απευθείας, με αντάλλαγμα το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού από δημοσιεύσεως της έως 31-03-2017.

            Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους και για τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου        (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), έως την 30η Απριλίου 2015. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ