Εργασίες εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης του Πάρκου Αγίας Ειρήνης, βρίσκονται σε εξέλιξη από το Δήμο Λέσβου και τις Αντιδημαρχίες Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και Αυτεπιστασίας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού του Πάρκου από χόρτα, απορρίμματα, χορτάρια, κλαδιά, αποκατάστασης φθορών κ.α.

Ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και στα υπόλοιπα πάρκα, καθιστώντας τα πιο λειτουργικά και προσβάσιμα στα παιδιά και οικογένειες της πόλης μας, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας.