Η Δημοτική Αρχή Γαληνού,  από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, διαπιστώνοντας την τραγική κατάσταση κάποιων έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Ερεσού, Καλλονής, Πέτρας, Γέρας,  και Πλωμαρίου προχώρησε  στη διαδικασία αποκατάστασής τους. Για την υλοποίηση αυτών των αναπτυξιακών έργων, ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων δεν φείσθηκε χρημάτων. Για αυτό διέθεσε  από ίδιους πόρους του Δήμου, που λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης είναι περιορισμένοι, το ποσό των 2.038.000 €, αλλά και αξιοποίησε το ποσό των  232.000 €  από κοινοτικούς πόρους.

Τα έργα στην Ερεσό (139.200€), την Καλλονή (301.832€) και το Πλωμάρι (754.000€) ήδη εκτελούνται από τους αναδόχους, οι οποίοι προέκυψαν μετά από ανοικτούς διαγωνισμούς, ενώ τα έργα στην Πέτρα(895.200€) και τη Γέρα(180.000€) καθυστερούν λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τη δημοπράτησή τους, μετά την ψήφιση του Νόμου 4412/8-9-2016. Για τη χρηματοδότηση, το  σχεδιασμό και την εκπόνηση των μελετών συνεργάστηκαν οι Τεχνικές και οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου με τις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ.

Κλείνοντας θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουν αποδοθεί ολοκληρωμένα όλα τα αποχετευτικά αυτά  έργα στους  φυσικούς δικαιούχους, τους συνδημότες μας και   θα καλύψουν τις ανάγκες των παραθαλάσσιων οικισμών των παραπάνω  περιοχών αναβαθμίζοντας τες περιβαλλοντικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ