Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλη, κα Αναστασία Αντωνέλλη, κάνει γνωστά τα παρακάτω:
Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Τεχνική Σύσκεψη για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), στην οποία και συμμετείχα, αφού ως γνωστόν ο Δήμος μας είναι δικαιούχος του εν λόγω Προγράμματος με την Κοινωνική μας Σύμπραξη «Αλληλεγγύη Δήμου Λέσβου». Πρέπει να πω ότι η διάθεση τόσο της αρμόδιας Υπουργού της κας Φωτίου, όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι το πρόγραμμα αυτό να «τρέξει» γρήγορα. Η ενημέρωση δε που είχαμε ήταν εμπεριστατωμένη και πλήρης.
Κατά την ανωτέρω Τεχνική σύσκεψη, εξέθεσα στους αρμόδιους παριστάμενους μια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Δημόσιου Λογιστικού για τον Δήμο μας και φυσικά και για όλους τους δικαιούχους ΟΤΑ και τα οποία αν δεν λυθούν, θα καταστήσουν την υλοποίηση του Προγράμματος τουλάχιστον προβληματική. Τόσο η αρμόδια Υπουργός η κα Φωτίου, όσο και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής αντιλαμβανόμενοι επακριβώς, άμεσα προχώρησαν σε σύσταση επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν πέρα της Υπουργού και των υπηρεσιακών στελεχών και τρείς εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, ένας εκ των οποίων θα είμαι και εγώ, προκειμένου άμεσα να επισκεφθούμε τα αρμόδια Υπουργεία και να δοθούν λύσεις στα προβλήματα.
Ο Δήμος Λέσβου, έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει τις παροχές του Προγράμματος για 4641 ωφελούμενα άτομα, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενστάσεων. Υποβλήθηκαν 130 ενστάσεις και εντός των ημερών θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τους.
Ο συνολικό προϋπολογισμός του εν λόγω Προγράμματος για το Δήμο μας, για την περίοδο 2015-2016 είναι 1.210.486 ευρώ. Ένας ικανοποιητικότατος προϋπολογισμός, συγκριτικά με άλλους δικαιούχους, με τον οποίο ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να ανακουφίσουμε τους Δημότες μας ωφελούμενους του Προγράμματος, με μια σειρά από δράσεις μας- πέρα από την παροχή τροφίμων-, τις οποίες έχουμε ήδη προγραμματίσει για να πραγματοποιήσουμε την καινούργια χρονιά.
Προσωπικά είμαι αισιόδοξη, γιατί διαπίστωσα ότι τουλάχιστον αυτό το Πρόγραμμα, υπάρχει η πολιτική βούληση και η τεχνογνωσία να υλοποιηθεί τάχιστα. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν στο μέτρο που μας αναλογεί, προκειμένου οι ωφελούμενοι του Δήμου Λέσβου, ίσως και εντός μηνός Νοεμβρίου, να αρχίσουν να έχουν απολαβές από το εν λόγω Πρόγραμμα.