Τα αποτελέσματα μορφολογικής μελέτης παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας, στις 23/02/17, στη Λέσβο, προκειμένου να αναδειχθούν τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή ενός εργοστασίου διαλογής, στη Λέσβο. Εκπρόσωποι των Δήμων Χίου, Σάμου, Σύρου και Νάξου παρευρέθηκαν για την εκδήλωση αυτή στη Μυτιλήνη, προκειμένου να διερευνήσουν τα πλεονεκτήματα του προηγμένου προτύπου διαχείρισης αποβλήτων που χρησιμοποιείται στα Χανιά.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν την παρουσία υλικού σε πράσινους κάδους που μπορεί και πρέπει να ανακτηθεί. Το υλικό που συλλέγεται μόνο στους μπλε κάδους δεν είναι αρκετό για την επίτευξη των ήδη υψηλών στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020, ενώ η απώλεια εσόδων του Δήμου λόγω της μη πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών που βρέθηκαν σε πράσινους κάδους είναι πολύ σημαντική.

Σε συνέχεια επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, προκειμένου να παρουσιαστούν προηγμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε η μορφολογική μελέτη για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Λέσβου, υπό την επίβλεψη του Πολυτεχνείου της Κρήτης, στις 23/02/2017, υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου και το Επιμελητήριο Λέσβου. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αναλυθεί η ακριβής σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων της (ΑΣΑ), και να προσδιοριστούν οι δυνατότητες για μια καλύτερη αξιοποίηση των υλικών με αξία.

Για το σκοπό αυτό, είχε κανονιστεί να μεταφερθούν  50 τόνοι σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων και 500 kg σωσίβια από το ΧΥΤΑ της Λέσβου και η επεξεργασία τους (ξεχωριστά) στην τεχνολογικά προηγμένη μονάδα διαχείρισης των αποβλήτων στα Χανιά, στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ που έχει εξοπλιστεί με τεχνολογία διαλογής που βασίζεται σε αισθητήρες και παρέχεται από την TOMRA. Η επεξεργασία των ΑΣΑ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/11. Τα σωσίβια εκφορτώθηκαν σε ανοιχτό χώρο και αποσυναρμολογήθηκαν.

Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από τον κ Jürgen Priesters, Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας TOMRA Sorting Recycling και επικυρώθηκαν από τον κ. Πέτρο Γκίκα, Καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν σε σχετικό επιστημονικό περιοδικό και επίσης θα παρουσιαστούν στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, 21-24 Ιουνίου, ως παράδειγμα για άλλες νησιωτικούς Δήμους.