Από το Δήμο Λέσβου διευκρινίζεται ότι σχετικά με την κατάταξη των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, αυτή έγινε με σύστημα μοριοδότησης το οποίο καθόρισε το Α.Σ.Ε.Π. και εφήρμοσε η Α.Μ.Κ.Ε. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

Κατόπιν αυτού, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην ως άνω Α.Μ.Κ.Ε., όπου είχαν κατατεθεί και οι σχετικές αιτήσεις πρόσληψης.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου