Προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015

Ο Δήμος Λέσβου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015, όπως αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 13.10.2014 με την 533/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας , μπορείτε να τις αποστείλετε στο e-mail του Δήμου dimos@mytilene.gr .

Δείτε το Προσχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης εδώ .