Διάφορες Κανονιστικές Αποφάσεις

Καθορισμός των θέσεων των αδειών υπαίθριου στασίμου εμπορίου και των ειδών πώλησης

Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λέσβου

Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 709/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου

Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου

Χρήσεις Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων Πολιτισμού του Δήμου

Έγκριση συμπληρωματικών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Α.Ε.

Έγκριση σήμανσης του δρόμου στην περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑΡΗ» της Τοπικής Κοινότητας Παναγιούδας

Έγκριση μείωσης του τέλους έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου για τους κατοίκους του Δήμου Λέσβου με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ κατ’ άτομο

Έγκριση νέων τιμών ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου έτους 2017

Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Έγκριση χειμερινών δρομολογίων 2016-2017 της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

Καθορισμός Τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων

Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της αγοράς της  Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών

Έγκριση πεζοδρόμησης πλακόστρωτου δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 299/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επανακαθορισμού των θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου Δήμου Λέσβου

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015

Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου

Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου έτους 2016

Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λέσβου

Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης Δήμου Λέσβου

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών Δήμου Λέσβου

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τοποθέτηση πινακίδων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Τ.Κ Πλαγιάς»

Έγκριση Προϋπολογισμού 2016 - Επικυρωμένος Προϋπολογισμός 2016

Καθορισμός προθεσμίας δικαιολογητικών για ανανέωση Άδειας Λαϊκές Αγορές

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου

Χορήγηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων επί της πλατείας Αγίου Ευστρατίου στη Δ. Κ. Μυτιλήνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Λεπέτυμνο

Άδειες Στάσιμου Εμπορίου 2015

Aπόφαση Έγκρισης τοποθέτησης καθρέπτη επί του δρόμου Ιππείου – Συκούντας στη διασταύρωση του «Αγ. Νικολάου» στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου

Aπόφαση Έγκρισης τοποθέτησης μπαρών στην πλατεία Σκάλας Καλλονής

Aπόφαση Καθορισμού Μισθωτικού Ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου

Aπόφαση Έγκρισης τιμολογίου ύδρευσης - αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ενιαίου δήμου) έτους 2015

Απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2014

 

 

Λοιπές Αποφάσεις

Ορισμός και Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Λέσβου (Μάρτιος 2017)

Ορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Δήμου Λέσβου (κ. Αληγιάννης Γρηγ.)

Ορισμός νέων αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων κ. Κατσαρού - κ. Τσουπή - κ. Τζιμή - κ. Αστυρακάκη

Ορισμός Αντιδημάρχου κου. Καρασάββα ως υπεύθυνου για την Πολιτική Προστασία

Ορισμός Γενικού Γραμματέα Δήμου Λέσβου (κ. Παπαϊωάννου Ελευθ.)

Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Λέσβου

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Ορισμός Ταμεία και Εισπρακτόρων

Ορισμός Αντιδημάρχων

       Απόφαση Αποδοχής Παραίτησης Αντιδημάρχου κου. Αλβανόπουλου

       Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχου κου. Καρασάββα

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Δήμου Λέσβου

Τοποθέτηση Προσωπικού Δήμου Λέσβου

Αρχική Απόφαση Συγκρότησης Ο.Δ.Ε. για το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" στο Δήμο Λέσβου

Επικαιροποιημένη Απόφαση Συγκρότησης Ο.Δ.Ε. για το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" στο Δήμο Λέσβου