Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, Γιώργος Κατζανός, ευχαριστεί θερμά, τον Αστυνομικό Διευθυντή Λέσβου, κ. Ανδρέα Στεφάνου, τον Λιμενάρχη Μυτιλήνης, Νικόλαο Πασσάδη, καθώς και τις εθελοντικές ομάδες και τους μεμονωμένους εθελοντές που μετείχαν στην επιτυχή προσπάθεια ανεύρεσης του συμπολίτη μας, Παναγιώτη Μουράτη.