Ευχαριστήριες επιστολές προς τον Σύλλογο Πελοποννησίων Λέσβου και τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Λέσβου απέστειλε η Πρόεδρος του Οργανισμού «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου Αναστασία Αντωνέλλη για την προσφορά τους στη σίτιση των απόρων συμπολιτών μας για δύο ημέρες.

Συγκεκριμένα στην επιστολή προς τον Σύλλογο Πελοποννησίων η κα Αντωνέλλη ανέφερε: «Είναι παρήγορο που ο Σύλλογος σας, φορέας πολιτισμού και διατήρησης των εθίμων, κατανοεί ότι Πολιτισμός μιας κοινωνίας είναι και η κοινωνική αλληλεγγύη». Ενώ ευχαριστώντας τους Εργολήπτες η Πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε: «Είναι ελπιδοφόρο που ο Σύνδεσμος και τα μέλη σας αντιμετωπίζοντας μια πλειάδα προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και οικονομικά, συνεισφέρετε στην παρούσα δύσκολη κατάσταση μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικά ομάδας».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου

 

Προς τον  Σύλλογο Πελοποννησίων

Λέσβου

Ενταύθα

Αξιότιμοι κύριοι,

Εκ μέρους του Οργανισμού    «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου σας ευχαριστώ για την βοήθεια του Συλλόγου σας, με την ανάληψη εκ μέρους σας της σίτισης των απόρων συμπολιτών μας για διάστημα δύο ημερών.

Είναι παρήγορο που ο Σύλλογος σας, φορέας πολιτισμού και διατήρησης των εθίμων, κατανοεί ότι Πολιτισμός μιας κοινωνίας είναι και η κοινωνική αλληλεγγύη .

Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Δ.Σ

Μετά Τιμής

Αναστασία Αντωνέλη

Πρόεδρος

«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»

Δήμου Λέσβου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΊΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Mυτιλήνη 11/7/2011

Προς τον  Σύνδεσμο Εργοληπτών
Λέσβου

Ενταύθα

Αξιότιμοι κύριοι,

Εκ μέρους του Οργανισμού    «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου, σας ευχαριστώ για την  ανάληψη εκ μέρους της σκυτάλης της σίτισης των απόρων συμπολιτών μας για διάστημα δύο ημερών.

Είναι ελπιδοφόρο που ο Σύνδεσμος και τα μέλη σας αντιμετωπίζοντας μια πλειάδα προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και οικονομικά, συνεισφέρετε στην παρούσα δύσκολη κατάσταση μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικά ομάδας. 

Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Δ.Σ

Μετά Τιμής

Αναστασία Αντωνέλη

Πρόεδρος

«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»

Δήμου Λέσβου