Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής ευχαρίστησε με  επιστολή τον κ. Γέωργιο Κατζανό  σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης