Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Κατζανός Γεώργιος ευχαριστεί θερμά όλους τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (μόνιμους και συμβασιούχους), καθώς και τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. για την άμεση συνεισφορά τους στις επεμβάσεις του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν, σε όλη τη Λέσβο, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις 18, 19 και 20 Ιανουαρίου.