Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Πάρι Τσάρτα απέστειλε η Πρόεδρος του Οργανισμού «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Λέσβου κα Αναστασία Αντωνέλη για την χορήγηση σίτισης στους απόρους για ένα δεκαήμερο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συγκεκριμένα, το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Εκ μέρους του Οργανισμού «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Λέσβου, σας ευχαριστώ για την έμπρακτη συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πρόβλημα της σίτισης των απόρων, λόγω οικονομικής και διοικητικής (έλλειψη προϋπολογισμού) ανεπάρκειας, του Οργανισμού μας.

Η διάθεση σίτισης εκ μέρους του Πανεπιστημίου μας, για διάστημα δέκα ημερών, αποδεικνύει για άλλη μια φορά το σημαντικό ρόλο και τον κοινωνικό του δεσμό με την τοπική μας κοινωνία.

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Χαιρόμαστε που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών της Χώρας και του Δήμου μας, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και με ευθύνη προσφέρει απ’ αυτά που δεν έχει.

Μακάρι το παράδειγμα σας να το ακολουθήσουν και άλλοι».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου