Μετακινήσου υπεύθυνα

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Όλες οι πληροφορίες για την εκστρατεία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της https://mobilityweek.eu/home/ , και στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.