Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαμόρφωση της ταυτότητας της Λέσβου ως τουριστικού προορισμού μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες του νησιού.

Η έρευνα διεξάγεται με σκοπό τη μελέτη των στάσεων και των απόψεων των παραπάνω ενδιαφερόμενων μερών που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την περιοχή, ενόψει του έργου «Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Λέσβου (City Marketing/City Branding) το οποίο έχει αναλάβει ο Δήμος Λέσβου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βόρειου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities” του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Η έρευνα διεξάγεται από την ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου, εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους :