Στις 22/6/2012 ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής για την πορεία του έργου «ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 22.600.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου έγινε αντικατάσταση– επέκταση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν περίπου 65 Km αγωγών ύδρευσης και 38 Κm αγωγών αποχέτευσης. Επιπλέον ήδη έχουν κατασκευαστεί πέντε Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού (Μ.Β.Κ.) στους οικισμούς Βατούσας, Πτερούντας, Χιδήρων, Άντισσας, Μεσοτόπου και πρόκειται να κατασκευαστεί στο εγγύς μέλλον μία Μ.Β.Κ. και στον οικισμό του Σιγρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπεύθυνος της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ κ. Ψαρουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πολιτικής Προστασίας κ. Βατός, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Μαρινάτος, ο Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου κ. Βασιλέλλης, υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της Διαχειριστικής Αρχής, και της ΔΕΥΑΛ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου