Εργασίες ανακατασκευής σκαλοπατιών σε ανηφορικά τμήματα και βελτίωση τσιμεντόστρωσης σε υφιστάμενους δημοτικούς δρόμους στην περιοχή «Βουναράκι» στη Μυτιλήνη, βρίσκονται σε εξέλιξη από το Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη με την επίβλεψη του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Γιάννη Αμπουλού.

Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή διέλευση των πεζών αφού λόγω παλαιότητας, πολυετούς χρήσης και φθορών του οδοστρώματος, είχε καταστεί δυσχερής, ικανοποιώντας έτσι ένα πολυετές αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Εξάλλου, συνεργείο της Αντιδημαρχίας Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, πραγματοποίησε εργασίες απομάκρυνσης άχρηστων υλικών (μπάζα) και καθαρισμού χώρου στην Κοινότητα Μυστεγνών.