Σήμερα Δευτέρα 7-10-2013, ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις εκτέλεσης εργασίας που αφορούν στη συντήρηση δικτύων άρδευσης των περιοχών Αγιάσου, Βασιλικών, Λισβορίου και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου Δάφνης Αγιάσου, συνολικού ποσού 24.000 Ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου