Ολοκληρώθηκε από το Δήμο Λέσβου και συγκεκριμένα από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου, Γιάννη Αμπουλού, το έργο της επισκευής τοιχίου αντιστήριξης, τσιμεντόστρωσης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και τοποθέτησης καλαίσθητων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, σε δημοτική οδό στα Πάμφιλα.

Με την παρέμβαση αυτή, η Δημοτική Αρχή ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων και πεζών από το συγκεκριμένο σημείο.

Εξάλλου, από την ίδια Αντιδημαρχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης, αποκατάστασης φθορών, γενικού καθαρισμού και ευπρεπισμού του κοιμητηρίου Μυστεγνών, έργο αναγκαίο και σημαντικό που συμβάλει στη βελτίωση και αναβάθμιση του χώρου.