Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ.1039 20-5-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Πρόνοιας  περί Ένταξης της Πράξης με τίτλο ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”, καθώς και την υπ Αρίθ. 1055 21/11/2017 τροποποίηση της σχετικής πράξης με τίτλο ‘’ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”» με την οποία δίνεται παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2017 και του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/3/2019 προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας, «Εργασίες Εργάτη Αποθήκης και Διανομής της Πράξης ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”» συνολικής δαπάνης 12.962,34 € με το ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα έως και την 30/6/2018.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου .