Σε εξέλιξη βρίσκονται από τον Δήμο Λέσβου και την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, οι επισκευαστικές εργασίες, σε πεζοδρόμια στις οδούς Κυπαρισσίων (κοντά στο πρώην Παρθεναγωγείο) και Δαμοφίλης (στην περιοχή «Πυργέλια»), στη Μυτιλήνη, που παρουσίαζαν φθορές λόγω παλαιότητας και πολυετούς χρήσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα συνολικότερο πρόγραμμα τεχνικών έργων του Δήμου Λέσβου, που διευκολύνουν την πεζή μετακίνηση αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα των δημοτών.

Τέλος, από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου.