Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Γιάννη Βατό, πραγματοποίησε επιθεώρηση στις εκτελούμενες εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του Δημοτικού δασικού δικτύου, σε Αμπελικό, Βασιλικά και Αγιάσο και ειδικότερα στις περιοχές «Τσαμλίκι», «Μεγάλη Λίμνη», «Καρκαβούρα», «Αγία Σωτήρα», «Ρογκάδα» κλπ.

Οι εργασίες εκτελούνται από ειδικό συνεργείο του Δήμου Λέσβου, ενώ οι ως άνω περιοχές, στην έκταση γύρω από το βουνό «Όλυμπος», όπου λόγω των πρωτοφανών νεροποντών – θεομηνιών του χειμώνα, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών στο Δημοτικό Δασικό και αγροτικό δίκτυο.

Διαπιστώθηκε ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που παρουσιάζονται υπάρχει επιτάχυνση της εκτέλεσης των σχετικών έργων, ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.

Οι εργασίες που συμβάλουν τα μέγιστα στην αντιπυρική θωράκιση του νησιού μας, θα συνεχιστούν δε όλο το καλοκαίρι, λόγω της μεγάλης έκτασης των δημοτικών δασών 130.000 στρεμμάτων περίπου και μήκους δασικού οδικού δικτύου, περίπου 500 χιλιομέτρων και μάλιστα σε άκρως ορεινό και εδαφικό ανώμαλο ανάγλυφο, που επιτείνει τις δυσκολίες.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου