Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων και της προμήθειας ειδών πυρόσβεσης για το 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.197,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 31/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 24/5/2017.

Αναλυτικά :