Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσίας με τίτλο “Εργασία Ιατρικού Ελέγχου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Μυτιλήνης”, προϋπολογισμού 46.800,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά: